Privacy van jouw gegevens

Christmaholic (gevestigd aan de Torenallee 36-26, 5617 BD te Eindhoven) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.

Christmaholic vindt jouw privacy en de beveiliging van jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend zeer belangrijk. We zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Stuur een mailtje naar info@christmaholic.nl als je meer wilt weten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Christmaholic?

Christmaholic verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door je aan te melden voor een evenement of voor de wekelijkse Christmaholic nieuwsbrief (kerstmailing).

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij mogelijk – afhankelijk van waar je je voor hebt ingeschreven of welk product je hebt afgenomen – van je verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over wat je precies bekijkt en doet op Christmaholic.nl
 • Betaalgegevens (indien je een kaartje koopt voor een event of iets koopt in onze Etsy shop)
 • Eventuele andere gegevens die je aan ons verstrekt via een contactformulier of wanneer je een reactie achterlaat

Wat gebeurt er als je op de blog reageert?

Reageer je op een blog op Christmaholic.nl, dan vragen we om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en eventuele spammers kunnen blokkeren.

En als je een kaartje voor een evenement koopt?

Wanneer je een kaartje koopt voor een evenement dat Christmaholic organiseert, zoals de Christmaholic Kerstdag, komen je adres- en betaalgegevens terecht in Gmail, Google Drive en eventueel in Moneybird.

Waarom verwerkt Christmaholic je persoonsgegevens?

We slaan jouw persoonsgegevens op met de volgende redenen en doelen:

 • Om de Christmaholic nieuwsbrieven te kunnen verzenden nadat je je hebt aangemeld
 • Om  je goederen en diensten te kunnen leveren die je hebt afgenomen (zoals een ticket voor een evenement)
 • Om je te informeren over (wijzigingen) in onze diensten & producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail die we sutren.
 • Om je te kunnen bellen of mailen wanneer dat nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Christmaholic, blijf je maximaal 5 jaar in ons klantenbestand, zodat we je eventueel kunnen informeren bij wijzigingen. Uiteraard kun je je daarvoor afmelden.

Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met zakenpartners en derden als dit puur noodzakelijk is om een dienst uit te voeren. Zo delen we je – indien je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief – je gegevens met MailChimp. Dit systeem gebruiken we om de nieuwsbrief te maken en versturen. Ook delen we persoonsgegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wanneer we jouw persoonsgegevens delen met een derde, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De volgende leveranciers verwerken namens Christmaholic – onder een verwerkersovereenkomst – jouw gegevens: Transip, Facebook, Moneybird, MailChimp, Google Suite en Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christmaholic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@christmaholic.nl. We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Christmaholic jouw persoonsgegevens?

Christmaholic neemt het beschermen van jouw gegevens zeer serieus. We doen er alles aan om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als je vermoedt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen voor misbruik hebt, neem dan contact op via info@christmaholic.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • We gebruiken DKIM en SPF: twee internetstandaarden om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Heb je nog vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@christmaholic.nl.